Viktig information

 
Information till vårdnadshavare på Lindberg skola och Trönninge skola 

Det pågår en ombyggnation av Bosgårdsskolan som ska bli klar till hösten 2018. Med ombyggnationen fanns en plan för evakuering av elever på skolan för att hantera ombyggnation på plats. I november upptäcktes fukt i delar av bottenplattan och syllar på skolan. För att nödvändig renovering ska kunna genomföras måste därför planen om evakuering av Bosgårdsskolan förändras vilket innebär att den tidigare planen inte kan genomföras.
Det innebär att elever i åk 7-9 från Bosgårdsskolan får sin undervisning förlagd till Lindberg skola respektive Trönninge skola tre dagar per vecka och Bosgårdsskolan två dagar per vecka. Evakueringen avser hela VT 2018 med start 10 januari.
Undervisningen för eleverna på Lindberg skola och Trönninge skola kommer att fortsätta som tidigare. Elever från Bosgårdsskolan kommer under perioden att nyttja lediga klassrum på respektive skola. Introduktion för nya elever och personal på skolan hanteras av oss rektorer.
Vi hälsar nya elever och personal välkomna till skolorna. 

Vänliga hälsningar 

Mikael Sili, rektor 4-9 Trönninge skola 
Carola Bengtsson, rektor 4-9 Lindberg skola 
Stefan Allert, rektor 6-9 BosgårdsskolanKommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

veckobrev v. 35

Viktig information!