Föräldramöte


Välkomna till föräldramöte
Tisdagen den 12 september
planerar vi att ha höstens föräldramöte
i 1 -3.
Klockan 18.00 går vi till respektive klassrum för vanlig information.
Klockan 19.00 så är det information om skola 24 och frånvaro i matsalen utav rektor


Tillsammans lägger vi grunden för en skola som genomsyras av trivsel, engagemang och goda resultat!
Vi som arbetar inom barn- och utbildningsförvaltningens grundskoleverksamhet har som uppdrag att skolan ska vara lärande och trivsam, där både elever och lärare möts på ett respektfullt sätt. En skola där vi skapar förutsättningar för bästa möjliga möte för lärande.
Vi vet att en viktig del i en framgångsrik skola är att elevernas föräldrar är engagerade och på olika sätt aktivt deltar i sitt barns skolgång och lärande.
Genom att visa intresse för skolan visar du också för ditt barn att skolan är viktig. Det vi vill uppmärksamma dig på för att bibehålla och förbättra förutsättningarna för lärande och ett trivsamt arbetsklimat är två saker.
Skolan är viktig
Det första är just att skolan är viktig och vi behöver tillsammans värna om att eleverna är i skolan. Närvaro bidrar till att främja förutsättningarna för elevers lärande och för att nå goda resultat.
Det vi ser mer och mer av är att våra elever inte får sin rätt till skolgång utan föräldrar tar ledigt för sina barn oftare och i längre perioder. Barn- och utbildningsförvaltningen har via en policy förtydligat vad som gäller för elevs ledighet i grundskolan i Varberg. Vi vill att du tar del av vår rutin/policy och att du respekterar rektors beslut om ditt barns rättighet till ledighet.
Arbetsklimatet på skolan
Det andra vi vill uppmärksamma dig som förälder på är arbetsklimatet för våra elever och vår personal. Vi får bekräftat i våra trivsel- och arbetsmiljöundersökningar att det oftast är mycket gott. Trots det så finns det elever och personal som känner sig otrygga och kränkta. Signalen när en elev känner sig otrygg och utsatt är ofta ökad frånvaro. Liknande agerande får vi från vår personal.
Ingen, varken elev eller personal, ska behöva utsättas för hot, kränkningar eller trakasserier. Vi behöver hjälpas åt för att alla elever och all personal ska uppleva en trivsam arbetsmiljö. En arbetsmiljö som skapar grunden för att varje elev ska kunna tillgodogöra sig
utbildningen och där jag som personal kan bidra till att utveckla alla elevers lärande så att kunskapsmålen kan nås.
En god dialog mellan skola och hem, mellan vårdnadshavare och lärare, mellan elev och elev samt mellan förvaltning och verksamhet skapar förutsättningar och möjligheter för att gemensamt förstå och agera både för den enskilde individens och gruppens bästa.
Vi vill se alla våra elever i skolan för att nå kunskapsmålen. Vi vill också att vår personal blir kvar i yrket. Att vi har professionella lärare och annan personal är A och O i en framgångsrik skola där skickliga pedagoger motiverar elever att utvecklas och lyfter deras resultat.
Vi vill uppmana dig som förälder, elev och personal inom skolan att lyfta detta i dialog för goda överenskommelser hur vi ska förhålla oss till varandra och det uppdrag vi har.
Tillsammans behöver vi arbeta för en trivsam skola med hög utbildningskvalité där elever, personal och föräldrar möts på ett respektfullt sätt. En skola där vi tillsammans skapar bästa möjliga möte för lärande.
 
Varberg 17 augusti 2017
Micael Åkesson, Elisabeth Svennerstål Jonsson
Ordförande Förvaltningschef
Barn och Utbildningsnämnden Barn-och utbildningsförvaltningen

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

veckobrev v. 35

Viktig information!