Rutin oanmält besök


Med hänsyn till elevers trygghet och studiero vill vi att externa besök sker i så liten utsträckning som möjligt.

Besök på skolan ska vara anmält och överenskommet i förväg.

Besökare som kommer till skolan visas till skolans expedition av den som bjudit in, för vidare information och namnbricka tilldelas.

Besökare som kommer till skolan utan föranmälan hänvisas till skolans expedition.

Obehörig besökare avvisas då skolan inte är en offentlig plats.

Vid behov kontaktas rektor alt. skolans elevhälsapersonal.

Om objuden besökare inte lämnar skolområdet vid anmaning kan polis tillkallas. 

Lindbergs skola
Carola Bengtsson
Rektor F-3, fritidshem                              Rektor 4-9

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

veckobrev v. 35

Viktig information!